DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă -

CONCURSURI

ANUNȚ 

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţe administrative, economice;
 • vechime în speeialitatea studiilor 9 ani;
 • curs inspector resurse umane;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13.06.2017: data limită depunere dosare;
 • 19.06.2017:  la ora 10.00, proba scrisă;
 • 21.06.2017: ora 10.00, proba interviu.

 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se pot obține de la sediul instituției “Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor” Brașov din Str. Nicolae Titulescu nr. 28, precum și la  telefon 0268-310284 int.15.

 BIBLIOGRAFIE

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier, grad profesional superior pe perioadă determinată la Compartimentul Resurse Umane:

 1. Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 3. H.G nr. 611/2008, forma actualizată, referitoare la Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
 4. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicat;

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, forma actualizată, privind registrul general de evidență a salariaților.

Vot legal!