DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - IDENTIFICAREA PERSOANELOR NECUNOSCUTE

IDENTIFICAREA PERSOANELOR CU IDENTITATE NECUNOSCUTĂ

 

Noţiuni utilizate

 

Identitate = ansamblul de date prin care se identifică o persoană, ce caracterizează în mod unic o persoană, ce aparţine anatomic, fiziologic şi comportamental numai acelei persoane precum amprenta digitală, imaginea facială, semnătura olografică, etc.

Prin identitate se înţelege însuşirea unei persoane de a-şi manifesta identitatea, în timp şi în spaţiu, prin caracteristici fundamentale, neschimbătoare, ce le deosebesc de toate celelalte şi le determină să rămână ele însele pe întreaga durată a existenţei lor.

Identificare – ansamblul de mijloace şi metode folosite pentru stabilirea identităţii unei persoane pe baza trăsăturilor şi particularităţilor acesteia.

 

Definiţia persoanei cu identitate necunoscută

 

Persoana cu identitate necunoscută –  este acea persoană depistată  în diverse împrejurări ori aflată în unităţile sanitare sau de asistenţă socială care nu posedă acte de identitate, nu poate da relaţii în acest sens ori ridică suspiciuni cu privire la datele declarate.

Cauzele care determină încadrarea unei persoane în categoria celor cu identitate necunoscută sunt următoarele:

~ Starea de sănătate deteriorată datorită vârstei înaintate;

~ Afecţiunile psihice ca boală dobândită ori induse în cazul persoanelor care au suferit accidente ori agresiuni fizice;

~ Deviaţiile comportamentale.

~ Alte cauze etc.

Aceste persoane nu îşi cunosc identitatea sau datele pe care le oferă sunt incorecte ori incomplete.

 

Vot legal!