DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV

LEGISLATIE

  • Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date;
  • Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
  • OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
  • O.G. nr.41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
  • Legea 119/1996 privind actele de stare civilă;
  • Metodologia  nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii 119/1996;
  • Decretul 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice;
  • Decretul 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului de familie şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi juridice.
Vot legal!