DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - SCHIMBAREA NUMELUI

SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMELUI PERSOANELOR FIZICE

 

 

 

Competenţă de soluţionare, Acte, Procedură, Precizări

 

COMPETENŢĂ:

Competenţa de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă este a preşedintelui consiliului judeţean, care se pronunţă prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii.

 

În considerarea acestor reglementări, cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă se depun la:

  • Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor – serviciul/compartimentul de stare civilă, pe  a cărui rază de competenţă domiciliază petentul cetăţean român;
  • Unitatea administrativ-teritorială/Primărie – Serviciul/compartimentul de stare civilă de la domiciliul petentului, pentru situaţia în care în localitatea respectivă nu funcţionează serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor;
  • Unitatea administrativ-teritorială/Primăria ultimului loc de domiciliu avut în România, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;
  • Direcţia de Stare civilă a Sectorului 1 al mun. Bucureşti, pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România.

 

* Cererea de schimbare a numelui de familie pentru minorul sub 14 ani, se poate face odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat.

* Cererea de schimbare a numelui se publică în M. Of. al României prin grija şi pe cheltuiala solicitantului.

 

 

* Pot fi exceptate de la publicare cererile de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole, ori pentru numele transformat prin traducere sau în alt mod, cu aprobarea conducătorilor DJCEP.

 

TERMENUL DE OPOZIŢIE

Faţă de solicitarea petentului, orice persoană interesată poate face opoziţie scrisă şi motivată la SPCLEP-ul/primăria locului de domiciliu al persoanei care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă.

  • Termenul legal de opoziţie este de 30 de zile de la publicarea în M. Of. a extrasului din cererea de schimbare a numelui.

 

* Când se constată că dosarul de schimbare de nume este incomplet ori soluţionarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri, se restituie cu indicaţiile corespunzătoare, iar dacă este complet, dosarul se înaintează structurii de evidenţă a persoanelor, în termen de 5 zile.

 

APROBAREA solicitării de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă

Aprobarea schimbării numelui şi/sau a prenumelui, va fi comunicată petentului, acesta urmând a se prezenta la sediul DJCEP Braşov, urmând ca după achitarea unei taxe  acestuia să-i fie înmânată originalul dispoziţiei de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă.

Obligaţiile petentului

Petentului îi va reveni obligaţia prezentări cu originalul dispoziţiei de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă, la primăria locului de domiciliu împreună cu următoarele acte:

  1. certificatele de stare civilă (de naştere, de căsătorie şi de naştere ale copiilor minori), în original;
  2. chitanţa de plată a taxei de schimbare a numelui;

cereri individuale prin care se solicită certificatele de stare civilă, potrivit schimbării de nume obţinute prin dispoziţie

Vot legal!