DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - ANUNTURI NOUTATI!

ANUNTURI

Vă informăm că potrivit Hotarârii  Consiliului Județean Brașov nr. 76 / 28.02.2018  privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și de evidență a persoanei, prestate de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor din Brașov, cuantumul taxelor speciale pentru anul 2018 rămâne la nivelul anului 2017.


Vă informăm că începând cu data de 01.09.2017, Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor din Brașov încasează taxe speciale pentru activitățile de stare civilă prestate de DJCEP Brașov, în conformitate cu Anexei 1 a Hotarârii Consiliului Județean Brașov nr.365 din 30.08.2017.

    ANEXA 1 HCJ 365 / 30.08.2017

 

Vă informăm că, prin OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost aduse modificări cadrului normativ în domeniul evidenței persoanelor, stării civile și a taxelor extrajudiciare de timbru, astfel: 

I.   În domeniul evidenței persoanelor

 1. Eliberarea cărții de identitate este scutită de taxa extrajudiciară de timbru.
 2. Preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru. 

Taxa extrajudiciară de timbru se percepe în următoarele cazuri:

 • Eliberarea cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului ( în același localitate, dintr-o localitate în alta, și din străinătate în România );
 • Preschimbarea buletinelor de identitate;
 • Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

 II. În domeniul stării civile 

 1. La dosarele privind schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice se vor reține numai copii certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de stare civilă / personalul cu atribuții de stare civilă.
 2. Conform OUG nr. 41, nu se percepe taxa extrajudiciară de timbru pentru următoarele categorii de activități:
 • Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei;
 • Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă a desfacerii căsătoriei;
 • Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă;
 • Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, stricate sau deteriorate.
Vot legal!